28/11/2020 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa đường mượn áo mà đi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 25/10/2008 07:04

 

Xa đường mượn áo mà đi,
Xin cho tốt quế quản chi xa đường.
Trồng hồng bẻ lá che hồng,
Thương em chẳng quản nỗi đường xa xôi.
Thương thương, nhớ nhớ, thương thương,
Nước kia muốn chảy, mà mương không đào.
Khảo dị:
Mình thương cha mẹ không thương,
Nước kia muốn chảy, mà mương không đào.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xa đường mượn áo mà đi