22/11/2019 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mình thương cha mẹ không thương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 25/10/2008 07:04

 

Mình thương cha mẹ không thương,
Nước kia muốn chảy mà mương không đào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mình thương cha mẹ không thương