01/07/2022 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng bạn cùng thuyền trên hồ Ba Bể

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 10/10/2014 10:19

 

Cùng anh, Ba Bể[1], một con thuyền
Tính đốt ngày qua thoắt mấy niên
Đã khắp trời Hoa thăm thắng tích
Nay về Việt Bắc ngắm thiên nhiên
Chợ Rã[2] đêm mưa quanh lối rẽ
Ngân Sơn[3] chiều nắng thẳng đường xuyên
Quanh co đường núi lên lên xuống
Tay lái vững vàng ánh nắng xiên.
Bạn tác giả là Nguyễn Văn Chiểu.

[1, 2, 3] Địa danh thuộc tỉnh Bắc Kạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Tặng bạn cùng thuyền trên hồ Ba Bể