01/10/2022 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử Dạ ca kỳ 07
子夜歌其七

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 30/05/2007 15:22

 

Nguyên tác

始欲識郎時,
兩心望如一。
理絲入殘機,
何悟不成疋。

Phiên âm

Thuỷ dục thức lang thì,
Lưỡng tâm vọng như nhất.
Lý ty nhập tàn ky,
Hà ngộ bất thành sơ.

Dịch nghĩa

Thuở mới quen biết chàng,
Chỉ mong đôi lòng như một.
Dệt tơ trên khung cửi nát,
Lỗi ở chỗ nào mà chẳng thành tấm lụa?

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Thuở đầu mình mới biết ta,
Những mong hai trái tim là một thôi.
Tơ trên khung cửi rối bời,
Vì sao chẳng vẹn lứa đôi hỡi chàng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tử Dạ ca kỳ 07