19/08/2022 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Cao tam thập ngũ chiêm sự
寄高三十五詹事

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:38

 

Nguyên tác

安穩高詹事,
兵戈久索居。
時來如宦達,
歲晚莫情疏。
天上多鴻雁,
池中足鯉魚。
相看過半百,
不寄一行書。

Phiên âm

An ổn Cao chiêm sự,
Binh qua cửu sách cư.
Thì lai như hoạn đạt,
Tuế vãn mạc tình sơ.
Thiên thượng đa hồng nhạn,
Trì trung túc lý ngư.
Tương khan quá bán bách,
Bất kí nhất hàng thư.

Dịch nghĩa

Quan chiêm sự họ Cao thật thoải mái,
Loạn lạc nên ở xa cách lâu.
Gặp thời nên đường làm quan hanh thông,
Cuối đời chớ lơ là tình bạn.
Trên trời lắm chim hồng nhạn,
Dưới ao có đủ cá chép.
Coi nhau thấy đã quá nửa trăm tuổi rồi đấy,
Mà sao không gửi một lá thư.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chiêm sự Cao thong thả,
Loạn lạc xa cách hoài.
Gặp may đường quan tốt,
Cuối đời tình chẳng phai.
Hồng nhạn trên trời lắm,
Trong ao cá chép bơi.
Trông nhau đời quá nửa,
Thăm hỏi chẳng một lời.
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký Cao tam thập ngũ chiêm sự