12/05/2021 16:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trần giáo thụ phó Sâm Châu
送陳教授赴郴州

Tác giả: Yết Hề Tư - 揭傒斯

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 08:07

 

Nguyên tác

君向郴州去,
迢迢千里餘。
年侵別後鬢,
客問講殘書。
斷雁秋風外,
啼猿落日初。
興文今日意,
慎莫愛吾廬。

Phiên âm

Quân hướng Sâm Châu khứ,
Điều điều thiên lý dư.
Niên xâm biệt hậu mấn,
Khách vấn giảng tàn thư[1].
Đoạn nhạn thu phong ngoại[2],
Đề viên lạc nhật sơ.
Hưng văn[3] kim nhật ý,
Thận mạc ái ngô lư[4].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Anh nhắm Sâm Châu đi xuống,
Hơn cả ngàn dặm tít xa.
Tháng ngày đổi thay màu tóc,
Giảng sách người chưa đọc qua.
Gió thu không đưa nhạn tới,
Vượn kêu lúc chiều nhập nhoà.
Giáo hoá coi làm tiêu chí,
Ngô lư nên tránh tối đa.
Bài thơ tả cảnh nhàn, nhà cửa rợp bóng mát, chim chóc hót ca, cày cấy gieo hạt xong về nghỉ ngơi đọc sách v. v... Ý tác giả muốn nói bạn mình đang đi làm nhiệm vụ, giáo hoá dân chúng, hãy khoan nghĩ đến chuyện hưởng nhàn.

Sâm Châu tức Hồ Nam, giản xưng Tương 湘, giáp giới với Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông phía nam.

[1] Sách chưa đọc hết.
[2] Nhạn từ bắc xuống nam vào mùa thu (theo gió thu) chỉ đến núi Hồi Nhạn phong ở Hành Dương, ý muốn nói bạn đi xuống Sâm Châu quá xa, tin nhạn không đến được nên không có được thư từ của bạn.
[3] Đề xướng văn học, văn minh, dùng giáo hoá để cai trị.
[4] Tức “ngô ái ngô lư”, thơ Độc “Sơn hải kinh” 讀山海經 của Đào Uyên Minh 陶淵明: “Mạnh hạ thảo mộc trường, Nhiễu ốc thụ phù sơ; Chúng điểu hân hữu thác, Ngô diệc ái ngô lư; Ký canh diệc dĩ chủng, Thời hoàn độc ngã thư” 孟夏草木長,遶屋樹扶疏;眾鳥欣有托,吾亦愛吾廬;既耕亦已種,時還讀我書.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yết Hề Tư » Tống Trần giáo thụ phó Sâm Châu