17/08/2022 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tĩnh nữ 1
靜女 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:49

 

Nguyên tác

靜女其姝,
俟我於城隅。
愛而不見,
搔首踟躕。

Phiên âm

Tĩnh nữ kỳ xu,
Sĩ ngã ư thành ngu,
Ái nhi bất kiến,
Tao thủ trì trù.

Dịch nghĩa

Người con gái nhàn nhã đẹp đẽ.
Hẹn đợi ta ở chỗ góc thành (chỗ hẻo lánh tối tăm).
Yêu nàng mà không thấy nàng,
Ta gãi đầu và dậm chân.

Bản dịch của Nhật Chiêu

Cô gái kiều mị
Đợi ta góc thành
Yêu mà không gặp
Vò đầu băn khoăn.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

tĩnh: ý nhàn nhã.
xu: sắc đẹp,
thành ngu: chỗ hẻo lánh tối tăm.
bất kiến: chẳng thấy, hẹn mà không thấy đến.
trì trù (trịch trục): dậm chân bồi hồi.
Nguồn: Câu chuyện văn chương phương Đông, Nhật Chiêu, NXB Giáo dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tĩnh nữ 1