30/11/2023 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạnh Viên
杏園

Tác giả: Diêu Hợp - 姚合

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2013 06:50

 

Nguyên tác

江頭數頃杏花開,
車馬爭先盡此來。
欲待無人連夜看,
黃昏樹樹滿塵埃。

Phiên âm

Giang đầu sổ khoảnh hạnh hoa khai,
Xa mã tranh tiên tận thử lai.
Dục đãi vô nhân liên dạ khán,
Hoàng hôn thụ thụ mãn trần ai.

Dịch nghĩa

Đầu Khúc Giang mấy khoảnh đất trồng hoa hạnh,
Ngựa xe tranh nhau tới trước đậu kín chỗ.
Nhiều đêm đợi lúc người ta về hết để ngắm hoa,
Nhưng tới hoàng hôn cây nào cũng đã bám đầy bụi đường.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi đầu sông hạnh trồng vài mẫu
Ngựa xe tranh trước đậu khắp nơi
Muốn xem hoa, đợi vãn người
Trời chiều hoa lá bụi rơi phủ đầy
Hạnh Viên là một thắng cảnh ở phía tây Khúc Giang, bên ngoài kinh thành Trường An, chốn ăn chơi hoa lệ của giới quyền quý, địa điểm nay ở huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Hợp » Hạnh Viên