16/07/2024 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt Thành khúc
越城曲

Tác giả: Vương Thế Trinh - 王世貞

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 21:58

 

Nguyên tác

秦望畫中山,
若耶鏡中水。
十家九浣紗,
為取苧蘿女。

Phiên âm

Tần Vọng[1] hoạ trung san,
Nhược Da kính trung thuỷ.
Thập gia cửu hoán sa.
Vị thủ Trữ La nữ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Như tranh núi đẹp Tần Vọng,
Giống kính suối trong Nhược Da.
Mười nhà, chín nhà giặt lụa,
Nhà nào có gái Trữ La.
[1] Núi ở Hàng Châu, Chiết Giang. Tương truyền khi Tần Thuỷ Hoàng đi tuần miền đông, lên núi này để nhìn ra biển nên có tên là Tần Vọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thế Trinh » Việt Thành khúc