27/06/2022 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ già thập bát phách - đệ 03 phách
胡笳十八拍-第三拍

Tác giả: Thái Diễm - 蔡琰

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2006 06:27

 

Nguyên tác

越漢國兮入胡城,
亡家失身兮不如無生!
氈裘為裳兮骨肉震驚,
羯羶為味兮枉遏我情;
鼙鼓喧兮從夜達明,
胡風浩浩兮暗塞營。
傷今感昔兮三拍成,
銜悲畜恨兮何時平?

(以上第三拍,寫離漢入胡)

Phiên âm

Việt Hán quốc hề nhập Hồ thành
Vong gia thất thân hề bất như vô sinh
Chiên cừu vi thường hề cốt nhục chấn kinh
Yết thiện vi vị hề uổng át tình
Bề cổ huyên hề tòng dạ đạt minh
Hồ phong hạo hạo hề ảm tái doanh
Thương kim cảm tích hề tam phách thành
Hàm bi súc hận hề hà thời bình ?

(đệ tam phách tả ly Hán nhập Hồ)

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vượt đất Hán hề nhập thành Hồ
Nhà tan thân mất hề như không sinh ra
Vải lều làm áo hề da thịt đau đớn
Mùi Yết làm thơm hề ngăn cấm ý mình
Trống trận vang rền hề suốt đêm đến sáng
Gió Hồ khắp nơi hề mịt mờ doanh trại
Thương nay nhớ xưa hề thành bài ba
Ngậm sầu nuôi hận hề lúc nào yên bình ?

(Phách thứ ba trên tả cảnh rời đất Hán nhập vào nước Hồ)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Diễm » Hồ già thập bát phách - đệ 03 phách