23/03/2023 15:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trèo lên mà hỏi mặt trời

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2018 17:50

 

Trèo lên mà hỏi mặt trời
Ngày cần nắng đó sao cười sao vui.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Trèo lên mà hỏi mặt trời