30/09/2023 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du nữ hành
遊女行

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 05:11

 

Nguyên tác

東風春正韶,
南浦美人嬌。
下蔡君休問,
上官誰敢邀。
折花斜寶珥,
映水正金翹。
娉婷惜未嫁,
應待逐文簫。

Phiên âm

Đông phong xuân chính thiều,
Nam phố mỹ nhân kiều.
Hạ Thái[1] quân hưu vấn,
Thượng quan thuỳ cảm yêu.
Chiết hoa tà bảo nhị,
Ánh thuỷ chính kim kiều.
Phinh đình tích vị giá,
Ưng đãi trục Văn Tiêu[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió đông mùa xuân tươi đẹp
Nam phố giai nhân mỹ miều
Hạ Thái anh đừng hỏi đến
Nhà quan ai dám nói yêu
Hái hoa nghiêng vòng ngọc gắn
Soi bóng sửa trâm vàng đeo
Xinh đẹp nhưng chưa xuất giá
Chỉ chờ theo mỗi Văn Tiêu
[1] Tên đất nay thuộc huyện Phụng Đài, An Huy, nơi có những gia đình quyền quý và người đẹp ở, sau được dùng chỉ nơi cư ngụ của các giai nhân.
[2] Tên thư sinh đời Đường đi chơi ngẫu nhiên gặp tiên nữ Ngô Thái Loan 吴彩鸞, sau hai người thành vợ chồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Du nữ hành