29/05/2023 19:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô vọng (I)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/03/2021 06:47

 

Vô vọng: hoá ra đang chạy quẩn,
cứ tưởng đâu đã vượt trước đời mình.
Tay nắm tóc hòng nhấc lên khỏi đất,
cúi xuống nhìn: bùn lún cả hai chân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Vô vọng (I)