05/02/2023 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 3 - Nghĩ Giáng Hương phụng đáp kim mã khách
觀弟明齊續徐式傳偶成三-擬絳香奉答金馬客

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2013 21:05

 

Nguyên tác

聞道牡丹裁玉署,
紅英種出宋公家。
糟糠實結三千子,
綦縞枝生八萬柯。
仙夢爭如春夢信,
雲鄉卻倍故鄉賒。
廣寒有桂堪攀折,
寧向清虛伴素娥。

Phiên âm

Văn đạo mẫu đơn tài ngọc thự,
Hồng anh chủng xuất Tống công[1] gia.
Tao khang[2] thực kết tam thiên tử,
Kỳ cảo[3] chi sinh bát vạn kha.
Tiên mộng tranh như xuân mộng tín,
Vân hương khước bội cố hương xa.
Quảng Hàn[4] hữu quế kham phàn chiết,
Ninh hướng thanh hư bạn Tố Nga.

Dịch nghĩa

Nge nói mẫu đơn trồng trong lầu ngọc
Hoa đỏ nảy nòi từ nhà ông Tống
Phận nghèo nhưng quả kết ba ngàn hạt
Nếp quê mà cành nảy vạn chồi
Mơ tiên sao tin bằng giấc mơ xuân
Làng mây còn xa gấp mấy lần làng quê
Cung Quảng sẵn quế, có thể vin bẻ được
Hãy để cảnh thanh hư bầu bạn với Tố Nga

Bản dịch của Lâm Giang

Trong cung ngọc nở mẫu đơn mà
Từ ngõ Tống Hoằng nảy giống ra
Hèn mọn nhưng sinh ngàn hạt quả
Nếp quê mà trổ vạn chồi hoa
Sao bằng giấc mộng mùa xuân đến
So với làng quê tiên giới xa
Cung Quảng dễ vin cành quế bẻ
Hãy cùng bầu bạn với Hằng Nga
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 401
[1] Tức Tống Hoằng, người Trường An, được phong tước Tuyên Bình hầu, nổi tiếng là người không vì ham giàu sang phú quý mà bỏ người vợ hiền lúc hàn vi.
[2] Phận nghèo, nghĩa đen “tấm cám” món ăn thay cơm lúc nghèo khó. Nghĩa bóng để nói người vợ nghèo từ thuở hàn vi. Hán thư chép: Vua Quang Vũ gọi tống Hoằng vào gả cho công chúa Hồ Dương; Tống Hoằng trả lời: “Bạn khi còn nghèo hèn, không thể quên được, vợ hồi tấm cám không thể đuổi xuống nhà dưới”.
[3] Nếp quê, nghĩa là khăn thâm, áo mộc trắng, phục sức của phụ nữ nông thôn xưa.
[4] Cung Quảng, chỉ cung trăng. Tương truyền, trong cung trăng có cây quế và người ta thường gọi người đỗ đạt cao là: “Bẻ quế cung trăng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 3 - Nghĩ Giáng Hương phụng đáp kim mã khách