25/10/2021 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích xuân
惜春

Tác giả: Vũ Mộng Nguyên - 武夢原

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2012 11:23

 

Nguyên tác

光陰傳舍往來頻,
隙晷無由賸惜春。
片片海棠愁著眼,
聲聲杜宇倍傷神。
倚欄帳望偏多客,
秉燭追遊有幾人。
休怪東君情太薄,
一幡改換一幡新。

Phiên âm

Quang âm truyền xá vãng lai tần,
Khích quỹ vô do thặng tích xuân.
Phiến phiến hải đường sầu trước nhãn,
Thanh thanh đỗ vũ bội thương thần.
Ỷ lan trướng vọng thiên đa khách,
Bỉnh chúc truy du hữu kỷ nhân.
Hưu quái đông quân tình thái bạc,
Nhất phiên cải hoán nhất phiên tân.

Dịch nghĩa

Bóng quang âm lại qua luôn như trạm nghỉ
Không còn khe hở nào thừa để tiếc xuân
Từng cánh hải đường sầu dâng lên mắt
Tiếng đỗ quyên ra rả càng thêm thương tổn tinh thần
Dựa lan can buồn rầu trông ngóng bao nhiêu khách?
Có bao người còn đốt đuốc rong chơi
Chớ trách Chúa Xuân quá bạc tình
Cứ một phen thay đổi lại một phen mới

Bản dịch của Phan Văn Các

Ngày giờ thấm thoắt lại qua luôn
Chẳng hở khi nào để tiếc xuân
Từng cánh hải đường sầu ngập mắt
Tiếng kêu chim cuốc rã tinh thần
Tựa lan xa ngóng ngàn du khách
Cầm đuốc chơi đêm mấy cố nhân?
Chớ trách Chúa Xuân tình quá bạc
Một phen thay đổi một canh tân
Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Mộng Nguyên » Tích xuân