16/09/2021 18:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái đương xuân đi chợ hạ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:00

 

Gái đương xuân đi chợ hạ
Mua con cá thu về chợ hãy còn đông
Ai nói với anh rằng em đã có chồng
Mà tức mình đổ cá xuống sông anh về?
- Gái nước Nam buôn hàng thuốc bắc
Trai Đông sàng cảm động niềm tây
Tai anh nghe có đôi ba chốn xe dây
Anh tức mình đổ cá thử mẹ thầy ăn chi?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gái đương xuân đi chợ hạ