04/12/2021 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng Châu tuyệt cú kỳ 4
朗州絶句其四

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2019 08:31

 

Nguyên tác

督師聲勢震蠻荊,
父老徒誇晝錦榮。
不信但看楊相國,
遺恩還在鼎州城。

Phiên âm

Đốc sư thanh thế chấn Man kinh,
Phụ lão đồ khoa trú cẩm vinh.
Bất tín đãn khan Dương tướng quốc,
Di ân hoàn tại Đỉnh Châu[1] thành.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đốc sư mạnh Man đồ sợ lắm,
Phụ lão khoe áo gấm ban ngày.
Hãy tin Dương tướng quốc ngay,
Đỉnh Châu thành quách còn bày tích xưa.
[1] Tức Lãng Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Lãng Châu tuyệt cú kỳ 4