20/08/2022 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ Phúc Kiến khách Khâu Đỉnh Thần lai phỏng
遇福建客丘鼎臣來訪

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Đường luật; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Đinh Tú Anh vào 12/01/2017 20:12

 

Nguyên tác

笑我簫疏旅舍中,
勸君且泛一杯紅。
五年雲隔翩翩鴈,
半枕愁分唧唧蛩。
銀散滿城遊子月,
金吹千里故人風。
他鄉一見嗟何晚,
別後難禁夢裡逢。

Phiên âm

Tiếu ngã tiêu sơ lữ xá trung,
Khuyến quân thả phiếm nhất bôi hồng.
Ngũ niên vân cách phiên phiên nhạn,
Bán chẩm sầu phân tức tức cung.
Ngân tán mãn thành du tử nguyệt,
Kim xuy thiên lý cố nhân phong.
Tha hương nhất kiến ta hà vãn,
Biệt hậu nan câm mộng lý phùng.

Dịch nghĩa

Chớ cười tôi sơ sài nơi quán trọ,
Mời ông hãy uống cạn chén rượu hồng.
Năm năm xa cách ngàn mây, nhìn cánh nhạn chập chờn,
Nửa gối buồn tênh, nghe sâu đất kêu rả rích.
Trăng như du khách rắc bạc đầy thành,
Gió cố nhân thổi tiếng vàng ngàn dặm.
Gặp nhau nơi đất khách, tỏ ý tiếc là lâu không gặp,
Sau khi từ giã, khó khăn nổi giấc mơ gặp lại nhau.

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Sơ sài quán trọ cũng mời ông
Cạn chén cùng nhau cốc rượu hồng
Cánh nhạn chập chờn năm tháng nhớ
Sâu đêm rả rích gối chăn buồn
Trăng luồn, du khách gieo thành bạc
Gió thoảng, cổ nhân thổi tiếng đồng
Đất khách gặp nhau lưu luyến mãi
Giã từ, tái ngộ vẫn chờ mong
Lời tự: “Tiên tha tại Cao Bằng tự gia khách, nghĩa biệt hậu ngũ niên thuỷ kiến” (Lúc trước ở Cao Bằng ông ta đã đến làm khách của nhà ta, sau khi chia tay đến nay đã năm năm mới gặp lại).

Nguồn: Mặc trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Ngộ Phúc Kiến khách Khâu Đỉnh Thần lai phỏng