28/09/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân
巴西驛亭觀江漲,呈竇十五使君

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2014 09:41

 

Nguyên tác

宿雨南江漲,
波濤亂遠峰。
孤亭淩噴薄,
萬井逼舂容。
霄漢愁高鳥,
泥沙困老龍。
天邊同客舍,
攜我豁心胸。

Phiên âm

Túc vũ Nam giang trướng,
Ba đào loạn viễn phong.
Cô đình lăng phún bạc,
Vạn tỉnh bức thung dung.
Tiêu hán sầu cao điểu,
Nê sa khốn lão long.
Thiên biên đồng khách xá,
Huề ngã khoát tâm hung.

Dịch nghĩa

Mưa đêm làm nước sông Nam dâng cao,
Sóng nhấp nhô làm rối loạn các ngọn núi xa.
Cái đình trơ trọi bị bọt trắng phun lên,
Vạn nhà mất vẻ vững vàng.
Chim bay thì ngán cảnh trời cao,
Rồng già bị mắc kẹt dưới bùn lầy.
Có người bạn cùng quán trọ nơi chân trời này,
Dắt ta đi coi cho thanh thoả cõi lòng.

Bản dịch của Nhượng Tống

Sông Nam mưa chứa nước tràn
Sóng xa trông lẫn với làn núi xa
Ồn ào dào dạt nhìn ra
Quán đình muốn đổ cửa nhà muốn trôi
Chim cao lo sợ lưng trời
Rồng già khốn khổ giữa nơi bùn lầy
Cùng nhà bạn có ý hay
Dắt ta ngắm cảnh cho khuây cõi lòng
(Năm 762)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân