24/04/2024 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Thôi Dị nhân ký Tiết Cứ, Mạnh Vân Khanh
別崔潩因寄薛據、孟雲卿

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 23:16

 

Nguyên tác

志士惜妄動,
知深難固辭。
如何久磨礪,
但取不磷緇。
夙夜聽憂主,
飛騰急濟時。
荊州過薛孟,
為報欲論詩。

Phiên âm

Chí sĩ tích vọng động,
Tri thâm nan cố từ.
Như hà cửu ma lệ,
Đãn thủ bất lân truy.
Túc dạ thính ưu chủ,
Phi đằng cấp tế thì.
Kinh Châu quá Tiết, Mạnh,
Vị báo dục luận thi.

Dịch nghĩa

Người có chí tiếc khi hấp tấp,
Biết nhau lâu thì khó mà chối bỏ.
Đã lâu chà xát thấm nhuộm như thế,
Mà vẫn giữ không bị đen hôi.
Thâu đêm nghe vị chúa đang lo,
Là lúc chạy như bay tới giúp.
Qua Kinh Châu, nơi Tiết Cứ và Mạnh Vân Khanh ở,
Xin nói với họ rằng tôi muốn bàn về thi ca.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chí sĩ tiếc hấp tấp,
Quen lâu khó làm lơ.
Lăn lộn lâu như thế,
Vẫn giữ không lấm dơ.
Thâu đêm nghe chúa sợ,
Tới giúp chẳng chần chờ.
Kinh Châu, có Tiết, Mạnh,
Xin nhắn muốn bàn thơ.
(Năm 767)

Lời tự: “Nội đệ Dị phó Hồ Nam mạc chức” 內弟潩赴湖南幕職 (Em họ tôi tên Dị đến Hồ Nam làm việc nơi phủ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Biệt Thôi Dị nhân ký Tiết Cứ, Mạnh Vân Khanh