02/12/2021 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình Dương kỹ
平陽伎

Tác giả: Vương Thế Trinh - 王世貞

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 16:35

 

Nguyên tác

楊柳堤邊控紫騮,
葡萄新錦費纏頭。
春燈徧照平陽舞,
不信劉黄一段愁。
玉爲歌管簇雕欄,
錦作蓮花捧翠盤。
一片新糚驚月色,
萬行瓊樹雪中看。

Phiên âm

Dương liễu đê biên khống tử lưu,
Bồ đào tân cẩm phí triền đầu.
Xuân đăng biến chiếu Bình Dương vũ,
Bất tín Lưu hoàng nhất đoạn sầu.
Ngọc vi ca quản thốc điêu lan,
Cẩm tác liên hoa phủng thuý bàn.
Nhất phiến tân trang kinh nguyệt sắc,
Vạn hàng quỳnh thụ tuyết trung khan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngựa tử lưu cột bờ đê liễu,
Gấm bồ đào phí kiểu vấn đầu.
Đuốc xuân ca kỹ Bình Dương,
Tin chăng Lưu đế phải vương đoạn buồn.
Lan can đẹp nhạc buông ca nổi,
Mâm biếc đầy gấm mỗi hoa sen.
Nguyệt xin nhường đẹp tân trang,
Cây quỳnh trong tuyết ngắm dung nhan nầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thế Trinh » Bình Dương kỹ