27/09/2021 15:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng du Hà thị kỳ 3
重遊何氏其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 18:30

 

Nguyên tác

落日平臺上,
春風啜茗時。
石闌斜點筆,
桐葉坐題詩。
翡翠鳴衣桁,
蜻蜓立釣絲。
自今幽興熟,
來往亦無期。

Phiên âm

Lạc nhật bình đài thượng,
Xuân phong xuyết mính thì.
Thạch lan tà điểm bút,
Đồng diệp toạ đề thi.
Phỉ thuý minh y hãnh,
Thanh đình lập điếu ti.
Tự kim u hứng thục,
Lai vãng diệc vô kỳ.

Dịch nghĩa

Trên đài phẳng trời đang lặn,
Dưới gió xuân là lúc thưởng trà.
Trên giàn đá, nghiêng bút chấm phá,
Ngồi viết bài thơ trên lá ngô đồng.
Trên giá phơi áo con chim trả kêu,
Chuồn chuồn đậu trên dây câu.
Từ lúc này nỗi thoả thích chín mùi,
Tới lui hình như không có biết lúc nào.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trên lầu cao, bóng xế,
Gió xuân chén trà nồng.
Nghiêng bút viết bệ đá,
Ngồi chép thơ ngô đồng.
Dây câu chuồn chuồn đậu,
Mắc áo kêu chim nhồng.
Từ nay hứng chín rục,
Tới lui lại hẹn cùng.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trùng du Hà thị kỳ 3