16/05/2021 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán uyển hành
漢苑行

Tác giả: Trương Trọng Tố - 張仲素

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2008 20:38

 

Nguyên tác

回雁高飛太液池,
新花低發上林枝。
年光到處皆堪賞,
春色人閒總不知。

Phiên âm

Hồi nhạn cao phi Thái Dịch trì,
Tân hoa đê phát Thượng Lâm chi.
Niên quang đáo xứ giai kham thưởng,
Xuân sắc nhân gian tổng bất tri.

Dịch nghĩa

Nhạn về bay lượn trên ao Thái Dịch
Bông hoa đầu tiên nở ở cành thấp trong vườn Thượng Lâm
Quang cảnh trong năm đều đến ngắm, ở mọi nơi
Nhưng vẻ xuân tươi, người đời đều không thấy

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Thái Dịch, ao trong, nhạn liệng cao
Thượng Lâm, cành thấp nở hoa đầu
Tía hồng, đây đó đều xem kỹ
Xuân sắc, người đời chẳng thấy đâu
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Trọng Tố » Hán uyển hành