25/07/2024 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề mai điểu sơn thuỷ Thái Công thuỳ điếu song bồn kỳ 2
題梅鳥山水太公垂釣雙盆其二

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/02/2019 21:43

 

Nguyên tác

梅占先春呈骨格,
鳥迎和氣真詩歌。
水山草樹多奇勝,
爭似天然一樣羅。

Phiên âm

Mai chiếm tiên xuân trình cốt cách,
Điểu nghinh hoà khí chân thi ca.
Thuỷ sơn thảo thụ đa kỳ thắng,
Tranh tự thiên nhiên nhất dạng la.

Dịch nghĩa

Mùa xuân đến, hoa mai nở trước các loài hoa khoe cốt cách
Chim đón khí hoà hoãn, khí ấy như bản chất của thi ca
Sông núi cỏ cây thật lạ lùng!
(Tượng Lã Vọng như) tranh với thiên nhiên mà phô bày một dạng khác.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Mai sớm trình xuân trước bách hoa
Chim nghinh hoà khí, chất thơ ca
Núi sông cây cỏ phô kỳ thắng
Tranh với thiên nhiên: tượng Lã già!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Đề mai điểu sơn thuỷ Thái Công thuỳ điếu song bồn kỳ 2