01/02/2023 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Dương tảo xuân
洛陽早春

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2007 06:56

 

Nguyên tác

物華春意尚遲回,
賴有東風晝夜催。
寒縋柳腰收未得,
暖熏花口噤初開。
欲披雲霧聯襟去,
先喜瓊琚入袖來。
久病長齋詩老退,
爭禁年少洛陽才。

Phiên âm

Vật hoa xuân ý thượng trì hồi,
Lại hữu đông phong trú dạ thôi.
Hàn trúy liễu yêu thu vị đắc,
Noãn huân hoa khẩu cấm sơ khai.
Dục phi vân vụ liên khâm khứ,
Tiên hỉ quỳnh cư nhập tụ lai.
Cửu bệnh trường trai thi lão thoái,
Tranh câm niên thiếu Lạc Dương tài.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Ý xuân hoa cảnh trở về
Gió đông khởi động tràn trề ngày đêm
Lạnh không trói nỗi liễu mềm
Hoa theo hơi ấm nở im bên cành
Bay bay mây khói liên thành
Thơm rơi tay áo thoáng mành quỳnh hương
Thơ cùn thân bệnh chay trường
Làm sao tranh nổi Lạc Dương anh tài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lạc Dương tảo xuân