22/04/2021 05:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ảnh

Tác giả: TchyA - Đái Đức Tuấn

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 30/10/2018 17:40

 

Tặng Mộng Hoàn

Tóc thề nguyện với ba sinh
Nước non để tặng khối tình cho nhau
Ví chăng hồng tía đua màu
Ngàn vàng khôn chuộc mái dầu tóc xanh

                 *

Canh khuya ngắm ảnh
Chút tình hoài cảnh khiến đề thơ
Sắc long lanh em có tự bao giờ
Mà nước ảnh hững hờ khôn vẻ nét
Dẫu in hồng phấn mầu phai nhạt
Chưa rõ tài hoa tiếng thấp cao
Tóc xanh xanh tiếc nỗi má hồng đào
Người với ảnh ảnh sao mà vẫn kém
Những tưởng giấy tô xuân sắc đẹp
Người có duyên sánh kịp cũng còn lâu
Ỡm ờ bỡn cợt chi nhau...
Bài thơ này được Nguyễn Quốc Bảo, cháu gọi TchyA bằng cậu, công bố trong một bài viết mang tên “Ông cậu Sịa”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » TchyA » Đề ảnh