04/12/2021 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Kiều dạ túc
青橋夜宿

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2014 04:47

 

Nguyên tác

驛亭臨白水,
石榻滿蒼苔。
遠客渾無夢,
江聲枕上來。

Phiên âm

Dịch đình lâm Bạch Thuỷ[1],
Thạch tháp mãn thương đài.
Viễn khách hồn vô mộng,
Giang thanh chẩm thượng lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà trạm kề sông Bạch Thuỷ
Giường đá mọc đầy rêu xanh
Khách đày ngu ngơ không mộng
Tiếng sông bên gối dỗ dành
Trạm Thanh Kiều thuộc huyện Lưu Bá, Hán Trung, Thiểm Tây.

[1] Tên sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Thanh Kiều dạ túc