29/09/2022 08:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sư hoạnh dâm

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 14:13

 

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Làm chi một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ[1] cũng muốn về Tây Trúc[2],
Trái gió cho nên phải lộn lèo.
(Theo bản khắc 1922)

Theo bản khắc tựa đề nguyên chữ Hán Sư hoạnh dâm (Sư hoang dâm).

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Tiễn sư

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng rắp về Tây Trúc,
Trái gió cho nên phải lộn lèo.
- Bản Quế Sơn thi tập
Vô đề 6

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Vì chưng chút sự tẻo tèo teo.
Buồm về Tây Vực đà nghiêng lá,
Trái gió cho nên phải lộn lèo.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[2] Quê hương Phật Tổ (tức Ấn Độ cổ đại).
[1] Thuyền từ bi chở chúng sinh qua cảnh trầm luân bể khổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Sư hoạnh dâm