08/12/2022 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:13

 

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
Khảo dị:
Ăn coi nồi, ngồi coi hướng.
Câu này ý nói trong bữa cơm phải nhìn xem cơm nhiều ít, hoặc phải nhịn miệng để nhường, suy rộng ra là làm gì phải kính trên nhường dưới.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn trông nồi, ngồi trông hướng