23/05/2022 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp người cũ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2020 08:18

 

Ngày xuân dạo thuyền chơi sông Vị[1],
Bỗng gặp người tri kỷ năm xưa.
Cách bao năm, lại thấy mặt bây giờ,
Mà má phấn vẫn chưa chưa gì cả.
Ngọc địch nhất thanh tam ngũ dạ,
Tỳ bà sổ khúc tích kim duyên.[2]
Gặp nhau đây hỏi khách thuyền quyên,
Mối tình cũ đã quên hay vẫn nhớ.
Mừng được buổi xuân tiêu[3] gặp gỡ,
Dãi thú vui từ thuở tương tri.
Trùng phùng[4] hồ dễ mấy khi.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Sông Vị Hoàng ở Nam Định.
[2] Chữ Hán: 玉笛一聲三五夜,琵琶數曲昔今緣. Nghĩa: Năm ba đêm từng nghe tiếng sáo ngọc, Mấy khúc tỳ bà kể duyên ngày trước ngày nay.
[3] Đêm xuân.
[4] Gặp lại nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gặp người cũ