16/06/2021 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trèo lên cây gạo cao cao (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2020 22:57

 

Trèo lên cây gạo cao cao,
Kìa vạc nấu đó, kìa ao dặm bìa.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trèo lên cây gạo cao cao (I)