09/08/2022 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng ca
浪歌

Tác giả: Viên Hoằng Đạo - 袁宏道

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 21:20

 

Nguyên tác

朝入朱門大道,
暮遊綠水橋邊。
歌樓少醉十日,
舞女一破千錢。
鸚鵡睡殘欲語,
花驄蹄徤無鞭。
願為巫峰一夜,
不願緱嶺千年。

Phiên âm

Triêu nhập chu môn đại đạo,
Mộ du lục thuỷ kiều biên.
Ca lâu thiểu tuý thập nhật,
Vũ nữ nhất phá thiên tiền.
Anh vũ thuỵ tàn dục ngữ,
Hoa thông[1] đề kiện vô tiên.
Nguyện vi Vu phong nhất dạ,
Bất nguyện Câu lĩnh[2] thiên niên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sáng vào đường lớn cửa son,
Chiều chơi cầu cao sông biếc.
Ca lâu mười ngày say nhẹ,
Vũ nữ phá sạch ngàn tiền.
Anh vũ mộng tàn muốn nói,
Không roi vó mạnh ngựa thiêng.
Nguyện làm Vu sơn một tối,
Còn hơn ngàn kiếp cõi tiên.
[1] Ngựa quý đại uyển khoẻ, chạy nhanh bền sức, còn gọi là ngũ hoa mã, được giới công hầu quý tộc xưa cắt lông bờm hoặc trang điểm thành 5 đoá hoa (ngũ hoa mã 五花馬), hoặc 3 (tam hoa mã 三花馬).
[2] Còn gọi là Câu Thị sơn 緱氏山, nơi tiên ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Hoằng Đạo » Lãng ca