13/05/2021 05:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ Lao tân
下牢津

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 16:20

 

Nguyên tác

依依下牢口,
古戍鬱嵯峨。
入峽江漸曲,
轉灘山更多。
白沙飛白鳥,
青障合青蘿。
遷客初經此,
愁詞作楚歌。

Phiên âm

Y y Hạ Lao khẩu,
Cổ thú uất tha nga.
Nhập giáp giang tiệm khúc,
Chuyển than sơn cánh đa.
Bạch sa phi bạch điểu,
Thanh chướng hợp thanh la.
Thiên khách sơ kinh thử,
Sầu từ tác Sở ca.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bến Hạ Lao thấp thoáng
Thành cổ chót vót cao
Vào kẽm sông lượn khúc
Chuyển ghềnh núi biết bao
Chim trắng bay bờ cát
Cây xanh phủ luỹ hào
Khách đày qua chốn ấy
Ca Sở lời buồn sao
Bến Hạ Lao ở cửa sông Hạ Lao chảy vào Trường Giang thuộc huyện Nghi Xương, tây Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Hạ Lao tân