17/10/2021 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều Tân Lý

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 07:04

 

Nghe trong luống cải nương chiều
Thoảng hương đất mới giữa hiu quạnh mùa
Thoáng buồn sắc tím hoa mua
Thoáng xa lắc tiếng chuông chùa núi xa
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Chiều Tân Lý