25/06/2024 20:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu kỳ 01
飲酒其一

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2019 16:40

 

Nguyên tác

衰榮無定在,
彼此更共之。
邵生瓜田中,
寧似東陵時!
寒暑有代謝,
人道每如茲。
達人解其會,
逝將不復疑。
忽與一觴酒,
日夕歡相持。

Phiên âm

Suy vinh vô định tại,
Bỉ thử cánh cộng chi.
Thiệu Sinh[1] qua điền trung,
Ninh tự Đông Lăng thì!
Hàn thử hữu đại tạ,
Nhân đạo mỗi như tư.
Đạt nhân giải kỳ hội,
Thệ tương bất phục nghi.
Hốt dữ nhất trường tửu,
Nhật tịch hoan tương trì.

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Thịnh suy vốn bất định
Nhưng khăng khít với nhau
Thiệu Sinh trồng dưa đó
Khác thuở Đông Lăng hầu?
Nóng lạnh cùng đắp đổi
Lẽ đời có khác đâu
Kẻ sĩ hiểu điều đó
Lại cùng là tin nhau
Mau rót tôi chén rượu
Vui uống cạn đêm thâu
Lời tự: “Dư nhàn cư quả hoan, kiêm tỉ dạ dĩ trường, ngẫu hữu danh tửu, vô tịch bất ẩm. Cố ảnh độc tận, hốt yên phục tuý. Ký tuý chi hậu, triếp đề sổ cú tự ngu. Chỉ mặc toại đa, từ vô thuyên thứ. Liêu mệnh cố nhân thư chi, dĩ vi hoan tiếu nhĩ.” 余閑居寡歡,兼比夜已長,偶有名酒,無夕不飲。顧影獨盡,忽焉復醉。既醉之後,輒題數句自娛。紙墨遂多,辭無詮次。聊命故人書之,以為歡笑爾。 (Ta ở nhàn rỗi thường ít niềm vui, mà đêm mỗi ngày mỗi dài thêm, ngãu nhiên có thứ rượu ngon, không đêm nào không uống. Nhìn bóng mình rồi một mình uống cạn, thoáng cái đã say. Sau khi say, liền viết mấy câu tự vui. Bởi giấy mực vốn nhiều, lời chẳng phân biệt trước sau, bèn nhờ người bạn chép lại để lấy làm vui.)

[1] Tức Thiệu Bình, người đời Tấn, từng làm Đông Lăng hầu. Sau khi nhà Tấn đổ, ông trở về làm dân thường, nhà nghèo thường trồng trọt ở phía đông thành Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Ẩm tửu kỳ 01