20/03/2023 16:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường làng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2020 14:54

 

Ngày ngày đi ra trường,
Em theo con đường làng.
Hai bên cỏ xanh mượt,
Giữa đất đỏ mịn màng.

Đường mềm như dải lụa,
Uốn mình dưới cây xanh.
Men theo đôi bờ lúa,
Vòng gốc đa bên đình.

Từ lâu đường cùng em,
Kết nên đôi bạn hiền.
Em yêu đường xinh đẹp,
Đường vui đón bước quen.
Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, và Tiếng Việt 3 (tập 1) giai đoạn 1990-2003, không đề tên tác giả.

Nguồn:
1. SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977
2. SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường làng