16/08/2022 10:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu sơn

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 21:57

 

Phiên âm

Tình thu nhất sắc tảo phù vân
Thuý nghiễn thương nhai hiện cẩm văn
Ngã dục huề cùng đăng tuyệt đỉnh
Phủ khan đại khối ác triêu huân

Dịch nghĩa

Thu tạn một màu quét sạch đám mây trôi
Núi biếc đèo xanh phô bày vệt gấm
Ta muốn chống gậy lên đỉnh cao vút
Cúi nhìn trời đất, nắm ánh bình minh và ánh hoàng hôn

Bản dịch của Hoa Bằng

Một màu thu tạnh quét mây mù
Núi biếc non xanh vẻ gấm phô
Chống gậy muốn lên cao tuyệt đỉnh
Cúi xem sớm tối bóng dương nhô
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu sơn