31/10/2020 00:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huệ Nghĩa tự viên tống Tân viên ngoại, hựu tống
惠義寺園送辛員外、又送

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2007 06:20

 

Nguyên tác

雙峰寂寂對春臺,
萬竹青青照客杯。
細草留連侵坐軟,
殘花悵望近人開。
同舟昨日何由得,
並馬今朝未擬回。
直到綿州始分首,
江邊樹裏共誰來。

Phiên âm

Song phong tịch tịch đối xuân đài,
Vạn trúc thanh thanh chiếu khách bôi.
Tế thảo lưu liên xâm toạ nhuyễn,
Tàn hoa trướng vọng cận nhân khai.
Đồng chu tạc nhật hà do đắc,
Tịnh mã kim triêu vị nghĩ hồi.
Trực đáo Miên Châu[1] thuỷ phân thủ[2],
Giang biên thụ lý cộng thuỳ lai?

Dịch nghĩa

Trước mặt cái nền cao là hai ngọn núi sừng sững,
Ngàn cây trúc xanh xanh chiếu nơi ly rượu của khách.
Thảm cỏ mịn cứ chen vào chỗ ngồi,
Hoa tàn ghé sát mặt người mà nở.
Hôm qua cùng đi thuyền, sao mà được như thế,
Hôm nay lại song song cặp ngựa lại cũng tính đi về.
Tới thẳng Miên-châu rồi mới chia đường,
Trong lùm cây bên sông sẽ cùng ai lại.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đối đài xuân quạnh hiu hai núi
Vạn tre xanh chiếu rọi chén sầu
Cỏ mềm vấn vít chỗ ngồi
Cuối mùa hoa nở nhìn lâu càng buồn
Mới hôm qua cùng thuyền vui vẻ
Mà bữa nay chung ngựa khó thay
Miên Châu là đất chia tay
Bên cây bên bến còn ai chung cùng
(Năm 763)

Bài thơ này được làm kế tiếp bài Huệ Nghĩa tự viên tống Tân viên ngoại 惠義寺園送辛員外 (Tại vườn chùa Huệ Nghĩa tiễn viên ngoại họ Tân), nên mới có đề mục như vậy.

[1] Tức Ba Tây (nằm phía tây đất Thục), nay là Miên Dương Đông 綿陽東, Tứ Xuyên.
[2] Như 分手, chia tay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Huệ Nghĩa tự viên tống Tân viên ngoại, hựu tống