24/10/2021 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như mộng lệnh - Nguyên đán
如夢令-元旦

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2008 21:32

 

Nguyên tác

寧化、清流、歸化,
路隘林深苔滑。
今日向何方,
直指武夷山下。
山下山下,
風展紅旗如畫。

Phiên âm

Ninh Hoá, Thanh Lưu, Quy Hoá,
Lộ ải lâm thâm đài hoạt.
Kim nhật hướng hà phương,
Trực chỉ Vũ Di sơn hạ.
Sơn hạ sơn hạ,
Phong triển hồng kỳ như hoạ.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Ninh Hoá, Thanh Lưu, Qui Hoá
Đường hẹp, rừng sâu, rêu trơn
Nay hướng về đâu nhỉ?
Thẳng tới dưới Vũ Di sơn
Dưới Vũ Di sơn
Gió phất cờ hồng như vẽ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Như mộng lệnh - Nguyên đán