29/05/2022 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái cò là cái cò con

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 16:08

 

Cái cò là cái cò con,
Mẹ nó yêu nó, nó còn làm thơ.
Cái cò bay bổng bay bơ,
Lại đây anh gửi xôi khô cho nàng.
Đêm về nàng nấu, nàng rang,
Nàng ăn có dẻo thời nàng lấy anh.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái cò là cái cò con