26/05/2024 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng quê

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/05/2021 15:28

 

Bao nhiêu năm ở phố,
lòng bấy nhiêu ở quê.
Số nhà thì không nhớ,
cứ ngõ quê tìm về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Lòng quê