20/09/2020 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chút nghĩa cũ càng

Tác giả: Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 23:51

 

Nhớ lại chuyện xưa
Có đôi trai gái
Luyện giọng từ năm cùng chín tuổi
Thấp cao cung xế cung hồ
Gắn nhe keo
Dài như sợi
tơ tằm
Ai chẻ được làm đôi ?

Bỗng đến tuổi hai mươi
Chị Tư lấy chồng xa phương trời
Nhớ giọng
người gầy như nhánh mai

Từ đó anh Năm không hát nữa
Riêng mắt anh mang tình một thuở
Long lanh tiếng nguyệt đêm trường

Rồi chị Tư tay bồng tay bế
Mỗi năm một lần về quê hương
Đến thăm anh Năm so giọng cũ
Hát hết tuần trăng không hết thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Cầm » Chút nghĩa cũ càng