28/10/2020 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tác giả: Đỗ Trọng Khơi

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2020 20:24

 

Nửa đêm hoa nở
đầy một trời không
sớm dậy hoa rụng
đầy ban mai hồng
Nguồn: Tĩnh thì sáng (thơ), Đỗ Trọng Khơi, NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trọng Khơi » Vô