29/05/2022 13:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày đêm và bốn mùa

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:43

 

khung cửi thời gian
dệt màu đen trắng
hết ngày sang đêm
kết thành năm tháng
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Ngày đêm và bốn mùa