16/05/2021 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự tại

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 09:36

 

Ta tự tại như núi
Ta tự tại như trời
Không em dù tự mãi
Tự nào là tự tôi?
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Tự tại