28/10/2021 06:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đấy vàng đây cũng đồng đen

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 16:08

 

Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa thiên lý, đây sen nhị hồ.
Đấy em như tượng mới tô,
Đây anh như người ngọc hoạ đồ trong tranh.
Khảo dị:
Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa sói trắng, đây sen Tây Hồ.
Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa thiên lý, đây sen Tây Hồ.
Đấy vàng, đây cũng đồng đen,
Đấy hoa thiên lý, đây sen Ngũ Hồ.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
3. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đấy vàng đây cũng đồng đen