27/05/2022 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trường An chủ nhân bích
題長安主人壁

Tác giả: Trương Vị - 張謂

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2008 22:38

 

Nguyên tác

世人結交須黃金,
黃金不多交不深。
縱令然諾暫相許,
終是悠悠行路心。

Phiên âm

Thế nhân kết giao tu hoàng kim,
Hoàng kim bất đa giao bất thâm.
Túng lệnh nhiên nặc tạm tương hứa,
Chung thị du du hành lộ tâm.

Dịch nghĩa

Người đời kết thân nhau bằng tiền bạc
Tiền không nhiều, chơi chẳng thân
Ví như có tạm thời hứa hẹn điều gì với nhau
Chẳng qua cũng viển vông như lòng khách qua đường mà thôi

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Đời kết giao nhau cũng bởi tiền
Ít tiền, thân thiết chẳng lâu bền
Dù cho tạm hứa gì đi nữa
Cũng chuyện tầm phào, khách dễ quên
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vị » Đề Trường An chủ nhân bích