07/10/2022 19:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 2
寓意凡四首警世三首其二

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 22:05

 

Nguyên tác

風輕雲淡浴沂天,
景與心融契自然。
淺綠深紅春正晚,
老鶯聲外有新蟬。

Phiên âm

Phong khinh vân đạm dục Nghi thiên,
Cảnh dữ tâm dung khế tự nhiên.
Thiển lục thâm hồng xuân chính vãn,
Lão oanh thanh ngoại hữu tân thiền.

Dịch nghĩa

Gió nhẹ mây thưa, tắm ở vùng sông Nghi,
Cảnh vật cũng tâm tình hoà hợp tự nhiên.
Màu xanh đã nhạt, đỏ đã thẫm, xuân đã cuối mùa,
Ngoài tiếng oanh già có tiếng ve non.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tắm sông Nghi gió nhẹ mây nhàn,
Cảnh vật, tâm tình hợp tự nhiên.
Xanh nhạt, đỏ tàn, xuân đã muộn,
Tiếng oanh già lẫn tiếng ve non.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 2