19/09/2020 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác

Tác giả: Tôn Thất Cẩn

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2019 18:54

 

... Còn ghì giữ ân tình trong cỏ nhặt
Múa vi vu vì hẹn với truông ngàn...

Bùi Giáng

Những đôi mắt âm thầm trong cổ lục
Ngóng đường chiều chen vội bóng người qua
Hồn ngơ ngác ôm thân tàn phủ phục
Về nơi đâu cố quận với quê nhà

Những đôi mắt ngây thơ tìm phong nguyệt
Nghìn thu xưa lờ lững cụm hoa vàng
Hồn nguyệt cầm nương theo làn ly biệt
Mộng ân tình đã phủ bóng quan san
Nguồn: Phạm Áo Diễm, Tôn Thất Cẩn, Trong mờ & trong suốt (thơ), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Cẩn » Cảm tác