25/10/2021 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linh Lăng tảo xuân
零陵早春

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 20:23

 

Nguyên tác

問春從此去,
幾日到秦原?
憑寄還鄉夢,
殷勤入故園。

Phiên âm

Vấn xuân tòng thử khứ,
Kỷ nhật đáo Tần Nguyên[1]?
Bằng ký hoàn hương mộng,
Ân cần nhập cố viên.

Dịch nghĩa

Xin hỏi xuân từ đâu tới đây,
Và ngày nào tới Tần Nguyên?
Hãy cho ta gửi theo giấc mộng hồi hương,
Đưa ta về đúng nơi vườn cũ.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Hỏi xuân đâu đến hỡi?
Đất Thái bao giờ tới?
Cho gửi mộng quê nhà
Mang về quê hộ với
Huyện Linh Lăng nay thuộc tỉnh Hồ Nam, nơi tác giả bị biếm trích mười năm khi viết bài này.

[1] Tức Tần Trung, quê quán của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Linh Lăng tảo xuân