02/12/2021 11:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ oán
古怨

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 21:06

 

Nguyên tác

邯鄲少婦美容光,
嫁與燕京遊俠郎。
白璧黃金買歌舞,
不知風雨斷人腸。

Phiên âm

Hàm Đan thiếu phụ mỹ dung quang,
Giá dữ Yên Kinh du hiệp lang.
Bạch bích hoàng kim mãi ca vũ,
Bất tri phong vũ đoạn nhân trường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vợ trẻ Hàm Đan đẹp diễm tình,
Gả cho du hiệp đất Yên Kinh.
Vàng ròng ngọc trắng mua ca vũ,
Không biết gió mưa khổ vợ mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Cổ oán